Algemene voorwaarden

Minds & More | Maryvonne Verkerke

Aanmelding
Je kunt je via het contactformulier of per e-mail inschrijven of aanmelden voor een mindfulnesstraining of andere activiteit. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de training niet door.
Na de inschrijving ontvang je een e-mail met een bevestiging van de inschrijving en de nodige extra informatie. Daarnaast word je uitgenodigd voor verkennend en informatief telefonisch contact of direct voor een intakegesprek, waarna de aanmelding meestal definitief is. Je inschrijving is de bevestiging dat je akkoord gaat met deze voorwaarden. Tot 14 dagen voor aanvang van de training is het mogelijk om je schriftelijk of per e-mail af te melden zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Als al een intakegesprek heeft plaatsgevonden, wordt hiervoor € 35,00 in rekening gebracht voor 30-45 minuten en € 45,00 voor 45-75 minuten. In verband met planning en voorbereiding worden na deze termijn 80% van de kosten in rekening gebracht. Bij absentie zonder bericht wordt 100% in rekening gebracht. Na aanvang van een activiteit of training is geen restitutie van betaling meer mogelijk.

Deelname
Deelname garantie aan een training of individueel traject kan pas gegeven worden na ontvangst van de betaling. Deze betaling gebeurt voorafgaand aan de activiteit en binnen de termijn als aangegeven op de factuur. Als dit voor de deelnemer niet mogelijk is, dan worden hier bij het intakegesprek aanvullende afspraken over gemaakt. De factuur wordt verzonden na bevestiging van deelname van de cliënt. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Locatie
Door omstandigheden komt het sporadisch voor dat er na de start van een activiteit uitgeweken moet worden naar een andere trainingslocatie. Restitutie of annulering van deelname is in dit geval niet mogelijk. Samen wordt gezocht naar een oplossing.

Groep
Een trainingsgroep bestaat uit minimaal drie deelnemers. Het aantal deelnemers wat hieronder zit valt wat tarief betreft in de categorie individuele begeleiding.

Overmacht
Het kan voorkomen dat de training niet kan doorgaan doordat ik uitval. Wanneer trainingen of andere activiteiten niet kunnen doorgaan door overmacht of op grond van onvoldoende inschrijvingen behoud ik mij het recht om de training te annuleren, naar een later geplande datum te verschuiven of een passend alternatief te bieden. Eventueel hieruit voortvloeiende schade kan niet op mij worden verhaald.

Factuur
De factuur dient te worden voldaan vóór aanvang van de training of activiteit en op het IBAN nummer wat op de factuur staat, tenzij er schriftelijk ander afspraken zijn gemaakt. Voor de verzonden factuur geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Indien je niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de sessies die deel uitmaken van de training waarvoor je staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan. Indien de werkgever of zorgverzekeraar vergoed, dan dient de deelnemer zelf de factuur te betalen en de vergoeding te verhalen bij de zorgverzekeraar of werkgever.

Klachtenregeling
Klachtenregeling van de Vereniging Mindfulness Based Trainers (VMBN), betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*