Mindfulness op School

Je beter leren concentreren en minder snel reageren

Zou jij je graag beter willen leren concentreren op school en minder snel reageren op geluiden in de klas? Dan is mindfulness misschien ook wat voor bij jou op school. Mindfulness in de klas verbetert de leersfeer en de prestaties van kinderen.

Methode Eline Snel (Aandacht werkt!) leert je af en toe even een pauze in te lassen als je erg druk bent in je hoofd of in je lijf, waardoor je je meer bewust wordt hoe het op dit moment met je is en wat je nodig hebt.

Door middel van een achtweekse training leren kinderen kleine momentjes van aandacht toe te passen binnen hun schooldag. En dat helpt om je rustig, relaxed en geconcentreerd te blijven voelen.

Mindfulness op school heeft de volgende, voor kinderen en voor de klas belangrijke, positieve resultaten:

  • beter kunnen concentreren (bij je aandacht blijven);
  • meer zelfvertrouwen;
  • dat dingen vanzelf goed komen (minder piekeren);
  • meer rust in hoofd en lijf te ontwikkelen;
  • gevoelens te leren kennen;
  • niet op alles meer te hoeven reageren;
  • vriendelijker te zijn voor zichzelf en anderen;
  • beter om te gaan met sombere buien en angstgevoelens;

Aandachttraining op school
De training ‘Aandacht werkt!’ op school duurt acht weken. In deze acht weken wordt er wekelijks een training gegeven. Deze training wordt gedurende de week ondersteund door de eigen groepsleerkracht door middel van een tien minuten les. Hiervoor ontvangt de leerkracht een tien minuten gids.
Er is een groeiend bewijs dat Mindfulness een krachtig middel is om de uitdagingen waar ouders en scholen voor staan het hoofd en hart te bieden. Meer dan ooit is er thuis en op school  behoefte aan stabiliteit, compassie en  momenten van rust. In een context  van een sterk veranderende maatschappijen economie is het noodzakelijk en mogelijk om onderwijs, opvoeding en persoonlijke groei weer met elkaar te verbinden.

Lesduur per week
Onderbouw
Per week 20-30 minuten door een gecertificeerde trainer en 10 minuten per dag door de eigen leerkracht.
Midden- en bovenbouw
Per week 30-40 minuten door een gecertificeerde trainer en 10 minuten per dag door de eigen leerkracht.
Voortgezet onderwijs
Er is een speciaal programma beschikbaar. Neem contact op voor meer informatie.

Meer informatie 
Neem voor meer informatie over de training op school en voor de kosten contact op met Maryvonne Verkerke, e-mail info@littlemind.nl of telefoon 06-30773972.